Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/3/07

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


 

Mniszków, 2007-04-27
 
Gminy Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania
 
 
 
ZP 341/3/10/07
 
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
 
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
 
Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków został wniesiony protest.
Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.
 
Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy:
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania
 
przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.
 
Prawa i obowiązki uczestników określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
Załącznik: kopia protestu z dnia 2007-04-27
 
 
 
 
_____________________________
(podpis zamawiającego)
 
 

protest

protest strona2

protest strona 3

Dodano dnia: 2007-04-27
Aktywny do dnia: 2007-05-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek