Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, Mniszków-Polkomtel.”, zlokalizowanej na działce nr.ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków.

 
 
Mniszków, dnia 04.09.2007r.
RB. 7624/3/07
 
ZAWIADOMIENIE
 
Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że rozpatrzenie wniosku Polskiej Telefonii Komórkowej ,, Centertel.” Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 04.09.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, Mniszków-Polkomtel.”, na działce nr. ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków, nie jest możliwe w terminie przewidzianym art. 35 w/w Kodeksu. Rozpatrzenie tego wniosku nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu w tej sprawie uzgodnień środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, wymaganych art. 48 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dodano dnia: 2007-09-04
Aktywny do dnia: 2007-12-31
Osoba redagująca: Marcin Skorupa