Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNISZKOWIE

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie została wybrana Pani Renata Banasiak zamieszkała w Łodzi.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Renata Banasiak spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie. Została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka

 

                                                                                                                                                                                             Pomocy Społecznej

 

                                                                                                                                                                                                Renata Rutowicz

Dodano dnia: 2009-07-17
Aktywny do dnia: 2009-07-31
Osoba redagująca: Damian Milczarek