Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszkówzawiadomienie

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


 

Mniszków dnia 21.07.2008 roku

Gmina Mniszków
 ul. Powstanców Wlkp.10 26-341 Mniszków

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/7/08 w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. w specyfikacji istotnych warynków zamówienia w sposób błędny został podany zakres zamówienia

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-04
Osoba redagująca: Wójcikowski