Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/07

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


Mniszków dnia 17.01.2006 roku Gmina Mniszków ul. Powstanców Wlkp.10 26-341 Mniszków Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/1/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z zm ./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie Postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. w specyfikacji istotnych warynków zamówienia w sposób nieprecyzyjny i błędny został określony przedmiot zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodano dnia: 2007-01-17
Aktywny do dnia: 2007-02-17
Osoba redagująca: Marcin Wujek