Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/1/07

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ


 

Mniszków, 2007-08-24

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

 

 

 

ZP 341/6/1/07

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

 

 

 

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Mniszków zapytanie w dniu 23.08.2007r., dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na ,,Remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko przez wieś”, informujemy, iż zostaje zmieniony zapis w §11 projektu umowy z:

,,Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy.”

Na:

,,Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy na ,,Remont drogi Prucheńsko przez wieś” oraz 12 miesięcy na ,,Remont drogi Bukowiec nad Pilicą - Obarzanków” od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy.”

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.08.2007r. do godz. 12:00 zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Otwarcie ofert odbędzie się 31.08.2007r. o godz. 12:15 w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków.

 

 

 

 

________________________

(podpis zamawiającego)

 

 

 

 

Dodano dnia: 2007-08-24
Aktywny do dnia: 2007-08-31
Osoba redagująca: Marcin Wujek