Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA


                                                                                                                                                                                                                Mniszków dnia 01.06.2009r.
Informacja dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec nad Pilicą - Radonia : etap I granica powiatów tomaszow./opocz.-Bukowiec n. Pilicą”
Kwota kosztorysowa zadania : - 6.123.661,00 zł

 

Przetarg wygrała firma „ERBEDIM” z Piotrkowa Tryb. za kwotę w kosztorysie ofertowym -4.086.735,83 zł

dodatkowe koszty inwestora , związane z w/w zadaniem :

za nadzór inwestorski : -24.156,00 zł

za badania laboratoryjne: -16.226,00zł

-------------------------------

łącznie wartość zadania -4.127.117,83zł

 

termin podpisania umowy z wykonawcą : 16 kwietnia 2009r.

termin realizacji w/w zadania

(etap I długość 2.323m) : 20 października 2009r.

 

Zakres robót:

wzmocnienie podbudowy, utwardzenie pobocza, 2 warstwy asfaltu jezdni o szer. do 6 m., chodniki, odwodnienie, 2 przystanki autobusowe

 

Finasowanie:

Dofinansowanie projektu w ramach programu „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” „Schetynówki” -50% -2.063,559,00 zł

udział Powiatu opoczyńskiego 25% wartości zadania kwota: -1.031.779,5 zł

udział Gminy Mniszków 25%wartości zadania: -1.031.779,5 zł

 

Jednostką realizującą zadanie jest Powiat Opoczyński.

 

Gmina Mniszków w ramach podpisanego porozumienia uczestniczy we współfinansowaniu w/w zadania jako partner.

 

 

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17
Osoba redagująca: Andrzej Pączek