Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/3/07

Ogłoszenie o zawarciu umowy


 

Mniszków, 2007-05-15
 
ZP 341/3/14/07
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/3/07.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Strona www.bip.mniszkow.pl
E-mail mniszkow@mniszkow.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
 
2) Osoba upoważniona do kontaktów:
Marcin Wujek
telefon (44) 756-15-76
adres poczty elektronicznej budownictwo@mniszkow.pl
faks (44) 756-15-23
 
3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą
 
Instalatorstwo Elektryczne
Jan Cebula , 97-500 Radomsko
ul. Krasickiego 2
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 

Dodano dnia: 2007-05-15
Aktywny do dnia: 2007-06-16
Osoba redagująca: Marcin Wujek