Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójta Gminy Mniszków


Mniszków, dn. 14.09.2009 r.

 

Wójt Gminy Mniszków

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki KAMAZ typ 55111 A,

 nr rejestracyjny LWP  3315, rok produkcji 1999, przebieg 97429 km.

 

 

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wlkp. 10,  26-341 Mniszków w dniu 5 października 2009 roku w sali konferencyjnej o godz. 1400.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniu 5 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków  przy ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków od godz. 1030 do 1330.

 

            Cena wywoławcza wynosi 31 000,00 zł +  22 % VAT (brutto 37 820,00 zł), postąpienie 400,00 zł + 22% VAT ( brutto 488,00 zł).

 

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w kasie Urzędu Gminy wadium w wysokości 3100,00 zł + 22% VAT (brutto 3782,00 zł) w terminie do 5 października 2009 roku do godziny 1300.

            Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Nabywca który w terminie do dnia 9 października 2009 roku nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

            Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

            Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro) lub telefonicznie pod nr 044 7561522, 511668594 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1530.

Dodano dnia: 2009-09-15
Aktywny do dnia: 2009-10-05
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski