Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza chętnych do udziału w projekcie realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA NIE KOŃCZY SIĘ PO 50-TCE”

 

Adresaci projektu: 30 kobiet powyżej 50 roku życia z terenu gmin Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz oraz miasta i gminy Sulejów:

·         pozostających bez pracy bądź,

·         współprowadzących niewielkie, niskodochodowe gospodarstwa rolne bądź,

·         objętych świadczeniami pomostowymi.

 

W ramach projektu oferujemy:

·         szkolenie  z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych
z elementami zasad budowania lokalnego produktu turystycznego,

·         warsztaty z bibułkarstwa artystycznego,

·         warsztaty z bukieciarstwa z elementami florystyki,

·         szkolenie z zakresu sprawnego korzystania z aplikacji Office i z Internetu.

 

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu, catering na zajęciach.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH I WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.

 

Celem uczestnictwa w projekcie kandydat jest zobowiązany dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Dolina Pilicy lub pocztą elektroniczną na adres dolinapilicy@onet.eu:

·         wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy >>pobierz<<

·         oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia >>pobierz<< lub oświadczenie o prowadzeniu niskodochodowego gospodarstwa rolnego >>pobierz<< lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomostowych >>pobierz<<

·         oświadczenie o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy >>pobierz<<

 

REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE DO DNIA 10 KWIETNIA 2009 R.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ.

 

  

Realizator projektu:

 

STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY

Więcej informacji w Biurze Projektu:

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 55

tel. 044 710-15-52

www.dolinapilicy.pl