Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/11/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Numer ogłoszenia: 426726 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 421914 - 2009 data 08.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax. 044 7561523.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Dodano dnia: 2009-12-31
Aktywny do dnia: 2009-01-07
Osoba redagująca: Andrzej Pączek