Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/01/10

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


Mniszków, 2010-01-19

 

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

 

 

 

ZP 341/1/01/10

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia

 

Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu na: ,,Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia”  został wniesiony protest.

 

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania zgodnie z art. 181 ust.4 uPzp.

 

Prawa i obowiązki uczestników określono w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik: kopia protestu z dnia 2010-01-15Kopia protestu

 

 

 

 

                                                                                              _____________________________

                                                                                                          (podpis zamawiającego)

 

 

Dodano dnia: 2010-01-19
Aktywny do dnia: 2010-02-09
Osoba redagująca: Marcin Wujek