Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/8/06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


ZP 341/8/06 Mniszków, 2006-12-08 Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Mniszków informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zakup i dostawa instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Gamuz J.Stolarzewicz - Gacka P. Gacka Sp. J, 40-013 Katowice ul. Staromiejska 14 Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów Kontakt: W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2006-12-15 skontaktować się z: Marcin Wujek . Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". _________________________________ (imię i nazwisko) podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2006-12-08
Aktywny do dnia: 2006-12-15
Osoba redagująca: Marcin Wujek