Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA

Wójta Gminy MniszkówINFORMACJA

 

Wójt Gminy Mniszków informuje, że od 7 września do 30 września 2009 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu “UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.


Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy I piętro pokój nr 7 lub można je pobrać ze strony: www.pfron.org.pl w zakładce Programy i Zadania PFRON/ UCZEŃ NA WSI.


UWAGA: wprowadzono zmiany w Procedurach realizacji programu “Uczeń na wsi”.


Najistotniejszą zmianą dla Wnioskodawcy jest dokumentowanie dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach brutto, stanowiących podstawę obliczenia podatku dochodowego, uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku, czyli w 2008 roku.

Średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym uprawniający do ubiegania się w 2009 r.

o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego nie może przekraczać kwoty zł 1531,20.Wójt Gminy

/-/ Janusz Ciesielski

 

 

 

Dodano dnia: 2009-09-10
Aktywny do dnia: 2009-09-30
Osoba redagująca: Elżbieta Wroniszewska