Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/3/08

Zawiadomienie


 

Mniszków dnia 26.08.2008 r.

 

 

ZP 341/6/3/08

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/6/08

Nazwa zadania:

 

ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

.

ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie

 

Gmina Mniszków informuje, iż Pan Andrzej Gwiazda posiadający działalność gospodarcza pod nazwą Osobowy Transport Samochodowy, złożył pismo w którym rezygnuje z zawarcia umowy w ramach zadania nr 2 przedmiotowego postępowania tj. Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert tj. ofertę złożoną przez:

 

Przewóz Osób

Andrzej Świderski,

Błogie Rządowe 53;

26-341 Mniszków

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 28-08-2008 r.

Dodano dnia: 2008-08-26
Aktywny do dnia: 2008-08-28
Osoba redagująca: Marcin Wujek